தமிழ்

Jeremiah 25:18 in Tamil

எரேமியா 25:18
எருசலேமுக்கும் யூதாவின் பட்டணங்களுக்கும் அதின் ராஜாக்களுக்கும், அதின் பிரபுக்களுக்கும் அவர்களை இந்நாளிலிருக்கிறபடி வனாந்தரமும் பாழும் இகழ்ச்சிக்குறியாகிய ஈசல்போடுதலும் சாபமுமாக்கிப்போடும்படி குடிக்கக்கொடுத்தேன்.

Jeremiah 25:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

To wit, Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof, to make them a desolation, an astonishment, an hissing, and a curse; as it is this day;

American Standard Version (ASV)

`to wit’, Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof, to make them a desolation, an astonishment, a hissing, and a curse, as it is this day;

Bible in Basic English (BBE)

Jerusalem and the towns of Judah and their kings and their princes, to make them a waste place, a cause of fear and surprise and a curse, as it is this day;

Darby English Bible (DBY)

Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof, to make them a waste, an astonishment, a hissing, and a curse, as it is this day;

World English Bible (WEB)

[to wit], Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings of it, and the princes of it, to make them a desolation, an astonishment, a hissing, and a curse, as it is this day;

Young’s Literal Translation (YLT)

Jerusalem, and the cities of Judah, And its kings, its heads, To give them to waste, to astonishment, To hissing, and to reviling, as `at’ this day.

எரேமியா 25:18 in English

erusalaemukkum Yoothaavin Pattanangalukkum Athin Raajaakkalukkum, Athin Pirapukkalukkum Avarkalai Innaalilirukkirapati Vanaantharamum Paalum Ikalchchikkuriyaakiya Eesalpoduthalum Saapamumaakkippodumpati Kutikkakkoduththaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 25