தமிழ்

Lamentations 2:15 in Tamil

புலம்பல் 2:15
வழிப்போக்கர் யாவரும் உன்பேரில் கை கொட்டுகிறார்கள்; எருசலேம் குமாரத்தியின்பேரில் ஈசற்போட்டு, தங்கள் தலைகளைத் துலுக்கி: பூரணவடிவும் சர்வபூமியின் மகிழ்ச்சியுமான நகரம் இதுதானா என்கிறார்கள்.

Lamentations 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

All that pass by clap their hands at thee; they hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, saying, Is this the city that men call The perfection of beauty, The joy of the whole earth?

American Standard Version (ASV)

All that pass by clap their hands at thee; They hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, `saying’, Is this the city that men called The perfection of beauty, The joy of the whole earth?

Bible in Basic English (BBE)

All who go by make a noise with their hands at you; they make hisses, shaking their heads at the daughter of Jerusalem, and saying, Is this the town which was the crown of everything beautiful, the joy of all the earth?

Darby English Bible (DBY)

All that pass by clap [their] hands at thee; they hiss and shake their head at the daughter of Jerusalem: Is this the city which they called, The perfection of beauty, The joy of the whole earth?

World English Bible (WEB)

All that pass by clap their hands at you; They hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, [saying], Is this the city that men called The perfection of beauty, The joy of the whole earth?

Young’s Literal Translation (YLT)

Clapped hands at thee have all passing by the way, They have hissed — and they shake the head At the daughter of Jerusalem: `Is this the city of which they said: The perfection of beauty, a joy to all the land?’

புலம்பல் 2:15 in English

valippokkar Yaavarum Unpaeril Kai Kottukiraarkal; Erusalaem Kumaaraththiyinpaeril Eesarpottu, Thangal Thalaikalaith Thulukki: Pooranavativum Sarvapoomiyin Makilchchiyumaana Nakaram Ithuthaanaa Enkiraarkal.


Read Full Chapter : Lamentations 2