தமிழ்

Jeremiah 29:18 in Tamil

எரேமியா 29:18
அவர்கள் என் வார்த்தைகளைக் கேளாமற்போனபடியால், நான் அவர்களைப் பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும் கொள்ளைநோயாலும் பின்தொடர்ந்து, அவர்களைப் பூமியிலுள்ள எல்லா ராஜ்யங்களிலும் அலைந்து திரிகிறவர்களாகவும், நான் அவர்களைத் துரத்துகிற எல்லா ஜாதிகளிடத்திலும் சாபமாகவும், பாழாகவும் ஈசலிடுதலுக்கிடமாகவும், நிந்தையாகவும் வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 29:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will persecute them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will deliver them to be removed to all the kingdoms of the earth, to be a curse, and an astonishment, and an hissing, and a reproach, among all the nations whither I have driven them:

American Standard Version (ASV)

And I will pursue after them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will deliver them to be tossed to and fro among all the kingdoms of the earth, to be an execration, and an astonishment, and a hissing, and a reproach, among all the nations whither I have driven them;

Bible in Basic English (BBE)

I will go after them, attacking them with the sword and with need of food and with disease, and will make them a cause of fear to all the kingdoms of the earth, to be a curse and a wonder and a surprise and a name of shame among all the nations where I have sent them:

Darby English Bible (DBY)

And I will pursue them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will give them over to be driven hither and thither into all the kingdoms of the earth, to be an execration, and an astonishment, and a hissing, and a reproach, among all the nations whither I will drive them:

World English Bible (WEB)

I will pursue after them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will deliver them to be tossed back and forth among all the kingdoms of the earth, to be an object of horror, and an astonishment, and a hissing, and a reproach, among all the nations where I have driven them;

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have pursued after them with sword, with famine, and with pestilence, and have given them for a trembling to all kingdoms of the earth, for a curse and for an astonishment, and for a hissing, and for a reproach among all the nations whither I have driven them,

எரேமியா 29:18 in English

avarkal En Vaarththaikalaik Kaelaamarponapatiyaal, Naan Avarkalaip Pattayaththaalum, Panjaththaalum KollaiNnoyaalum Pinthodarnthu, Avarkalaip Poomiyilulla Ellaa Raajyangalilum Alainthu Thirikiravarkalaakavum, Naan Avarkalaith Thuraththukira Ellaa Jaathikalidaththilum Saapamaakavum, Paalaakavum Eesaliduthalukkidamaakavum, Ninthaiyaakavum Vaippaen Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 29