தமிழ்

2 Chronicles 29:8 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:8
ஆகையால் கர்த்தருடைய கடுங்கோபம் யூதாவின்மேலும் எருசலேமின்மேலும் வந்து, அவர் இவர்களை, நீங்கள் உங்கள் கண்களினால் காண்கிறபடி, துயரத்துக்கும் திகைப்புக்கும் பழிப்புக்கும் ஒப்புக்கொடுத்தார்.

2 Chronicles 29:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore the wrath of the LORD was upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as ye see with your eyes.

American Standard Version (ASV)

Wherefore the wrath of Jehovah was upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to be tossed to and fro, to be an astonishment, and a hissing, as ye see with your eyes.

Bible in Basic English (BBE)

And so the wrath of the Lord has come on Judah and Jerusalem, and he has given them up to be a cause of fear and wonder and shame, as your eyes have seen.

Darby English Bible (DBY)

Therefore the wrath of Jehovah has been upon Judah and Jerusalem, and he has delivered them to vexation, to desolation, and to hissing, as ye see with your eyes.

Webster’s Bible (WBT)

Wherefore the wrath of the LORD hath been upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as ye see with your eyes.

World English Bible (WEB)

Therefore the wrath of Yahweh was on Judah and Jerusalem, and he has delivered them to be tossed back and forth, to be an astonishment, and a hissing, as you see with your eyes.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the wrath of Jehovah is on Judah and Jerusalem, and He giveth them for a trembling, for an astonishment, and for a hissing, as ye are seeing with your eyes.

2 நாளாகமம் 29:8 in English

aakaiyaal Karththarutaiya Kadungaோpam Yoothaavinmaelum Erusalaeminmaelum Vanthu, Avar Ivarkalai, Neengal Ungal Kannkalinaal Kaannkirapati, Thuyaraththukkum Thikaippukkum Palippukkum Oppukkoduththaar.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29