தமிழ்

2 Chronicles 29:7 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:7
அவர்கள் பரிசுத்தஸ்தலத்தில் இஸ்ரவேலின் தேவனுக்குச் சர்வாங்க தகனபலி செலுத்தாமலும், தூபங்காட்டாமலும், விளக்குகளை அணைத்துப்போட்டு, மண்டபத்தின் கதவுகளையும் பூட்டிப்போட்டார்கள்.

2 Chronicles 29:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place unto the God of Israel.

American Standard Version (ASV)

Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt-offerings in the holy place unto the God of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

The doors of his house have been shut and the lights put out; no perfumes have been burned or offerings made to the God of Israel in his holy place.

Darby English Bible (DBY)

Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered up burnt-offerings in the sanctuary to the God of Israel.

Webster’s Bible (WBT)

Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt-offerings in the holy place to the God of Israel.

World English Bible (WEB)

Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place to the God of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Also — they have shut the doors of the porch, and quench the lamps, and perfume they have not made, and burnt-offering have not caused to ascend in the sanctuary to the God of Israel,

2 நாளாகமம் 29:7 in English

avarkal Parisuththasthalaththil Isravaelin Thaevanukkuch Sarvaanga Thakanapali Seluththaamalum, Thoopangaattamalum, Vilakkukalai Annaiththuppottu, Manndapaththin Kathavukalaiyum Poottippottarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29