தமிழ்

2 Chronicles 29:6 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:6
நம்முடைய பிதாக்கள் துரோகம்பண்ணி, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்து, அவரை விட்டு விலகி, தங்கள் முகங்களைக் கர்த்தருடைய வாசஸ்தலத்தை விட்டுத் திருப்பி, அதற்கு முதுகைக் காட்டினார்கள்.

2 Chronicles 29:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For our fathers have trespassed, and done that which was evil in the eyes of the LORD our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the LORD, and turned their backs.

American Standard Version (ASV)

For our fathers have trespassed, and done that which was evil in the sight of Jehovah our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of Jehovah, and turned their backs.

Bible in Basic English (BBE)

For our fathers have done evil, sinning in the eyes of the Lord our God, and have given him up, turning away their faces from the house of the Lord, and turning their backs on him.

Darby English Bible (DBY)

For our fathers have transgressed, and done evil in the sight of Jehovah our God, and have forsaken him and turned away their faces from the habitation of Jehovah, and have turned their backs.

Webster’s Bible (WBT)

For our fathers have trespassed, and done that which was evil in the eyes of the LORD our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the LORD, and turned their backs.

World English Bible (WEB)

For our fathers have trespassed, and done that which was evil in the sight of Yahweh our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of Yahweh, and turned their backs.

Young’s Literal Translation (YLT)

for our fathers have trespassed, and done that which is evil in the eyes of Jehovah our God, and forsake him, and turn round their faces from the tabernacle of Jehovah, and give the neck.

2 நாளாகமம் 29:6 in English

nammutaiya Pithaakkal Thurokampannnni, Nammutaiya Thaevanaakiya Karththarin Paarvaikkup Pollaappaanathaich Seythu, Avarai Vittu Vilaki, Thangal Mukangalaik Karththarutaiya Vaasasthalaththai Vittuth Thiruppi, Atharku Muthukaik Kaattinaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29