தமிழ்

2 Chronicles 29:14 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:14
ஏமானின் புத்திரரில் எகியேலும், சிமேயியும், எதுத்தூனின் புத்திரரில் செமாயாவும், ஊசியேலும் என்னும் லேவியர் எழும்பி,

2 Chronicles 29:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And of the sons of Heman; Jehiel, and Shimei: and of the sons of Jeduthun; Shemaiah, and Uzziel.

American Standard Version (ASV)

and of the sons of Heman, Jehuel and Shimei; and of the sons of Jeduthun, Shemaiah and Uzziel.

Bible in Basic English (BBE)

And of the sons of Heman, Jehuel and Shimei; and of the sons of Jeduthun, Shemaiah and Uzziel.

Darby English Bible (DBY)

and of the sons of Heman, Jehiel and Shimei; and of the sons of Jeduthun, Shemaiah and Uzziel.

Webster’s Bible (WBT)

And of the sons of Heman; Jehiel, and Shimei: and of the sons of Jeduthun; Shemaiah, and Uzziel.

World English Bible (WEB)

and of the sons of Heman, Jehuel and Shimei; and of the sons of Jeduthun, Shemaiah and Uzziel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and of the sons of Heman: Jehiel and Shimei; and of the sons of Jeduthun: Shemaiah and Uzziel —

2 நாளாகமம் 29:14 in English

aemaanin Puththiraril Ekiyaelum, Simaeyiyum, Ethuththoonin Puththiraril Semaayaavum, Oosiyaelum Ennum Laeviyar Elumpi,


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29