தமிழ்

2 Chronicles 29:25 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:25
அவன், தாவீதும், ராஜாவின் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய காத்தும், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் கற்பித்தபடியே, கைத்தாளங்களையும் தம்புருகளையும் சுரமண்டலங்களையும் வாசிக்கிற லேவியரைக் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நிறுத்தினான்; இப்படிச் செய்யவேண்டும் என்கிற கற்பனை கர்த்தரால் அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளைக் கொண்டு உண்டாயிருந்தது.

2 Chronicles 29:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he set the Levites in the house of the LORD with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and Nathan the prophet: for so was the commandment of the LORD by his prophets.

American Standard Version (ASV)

And he set the Levites in the house of Jehovah with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and Nathan the prophet; for the commandment was of Jehovah by his prophets.

Bible in Basic English (BBE)

Then he put the Levites in their places in the house of the Lord, with brass and corded instruments of music as ordered by David and Gad, the king’s seer, and Nathan the prophet: for the order was the Lord’s, given by his prophets.

Darby English Bible (DBY)

And he set the Levites in the house of Jehovah with cymbals, with lutes, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and of Nathan the prophet; for the commandment was of Jehovah through his prophets.

Webster’s Bible (WBT)

And he set the Levites in the house of the LORD with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and Nathan the prophet: for so was the commandment of the LORD by his prophets.

World English Bible (WEB)

He set the Levites in the house of Yahweh with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and Nathan the prophet; for the commandment was of Yahweh by his prophets.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he appointeth the Levites in the house of Jehovah with cymbals, with psalteries, and with harps, by the command of David, and of Gad, seer of the king, and of Nathan the prophet, for by the hand of Jehovah `is’ the command, by the hand of His prophets;

2 நாளாகமம் 29:25 in English

avan, Thaaveethum, Raajaavin Njaanathirushtikkaaranaakiya Kaaththum, Theerkkatharisiyaakiya Naaththaanum Karpiththapatiyae, Kaiththaalangalaiyum Thampurukalaiyum Suramanndalangalaiyum Vaasikkira Laeviyaraik Karththarutaiya Aalayaththilae Niruththinaan; Ippatich Seyyavaenndum Enkira Karpanai Karththaraal Avarutaiya Theerkkatharisikalaik Konndu Unndaayirunthathu.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29