தமிழ்

2 Samuel 12:1 in Tamil

2 சாமுவேல் 12:1
கர்த்தர் நாத்தானைத் தாவீதினிடத்தில் அனுப்பினார்; இவன் அவனிடத்தில் வந்து, அவனை நோக்கி: ஒரு பட்டணத்தில் இரண்டு மனுஷர் இருந்தார்கள், ஒருவன் ஐசுவரியவான், மற்றவன் தரித்திரன்.

2 Samuel 12:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord sent Nathan to David. And Nathan came to him and said, There were two men in the same town: one a man of great wealth, and the other a poor man.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah sent Nathan to David. And he came to him, and said to him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD sent Nathan to David. And he came to him, and said to him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.

World English Bible (WEB)

Yahweh sent Nathan to David. He came to him, and said to him, “There were two men in one city; the one rich, and the other poor.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah sendeth Nathan unto David, and he cometh unto him, and saith to him: `Two men have been in one city; One rich and one poor;

2 சாமுவேல் 12:1 in English

karththar Naaththaanaith Thaaveethinidaththil Anuppinaar; Ivan Avanidaththil Vanthu, Avanai Nnokki: Oru Pattanaththil Iranndu Manushar Irunthaarkal, Oruvan Aisuvariyavaan, Mattavan Thariththiran.


Read Full Chapter : 2 Samuel 12