தமிழ்

1 Chronicles 25:1 in Tamil

1 நாளாகமம் 25:1
மேலும் சுரமண்டலங்களாலும் தம்புருகளாலும் கைத்தாளங்களாலும், தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிற ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூன் என்பவர்களின் குமாரரில் சிலரை, தாவீதும் தேவாலயச் சேனைகளின் பிரபுக்களும் ஊழியத்திற்கென்று பிரித்துவைத்தார்கள்; தங்கள் ஊழியத்தின் கிரியைக்குக் குறித்துவைக்கப்பட்ட மனுஷர்களின் தொகையாவது:

1 Chronicles 25:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:

American Standard Version (ASV)

Moreover David and the captains of the host set apart for the service certain of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of them that did the work according to their service was:

Bible in Basic English (BBE)

Further, David and the chiefs of the servants of the holy place made selection of certain of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun for the work of prophets, to make melody with corded instruments and brass; and the number of the men for the work they had to do was:

Darby English Bible (DBY)

And David and the captains of the host separated for the service those of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun who were to prophesy with harps and lutes and cymbals; and the number of the men employed according to their service was:

Webster’s Bible (WBT)

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:

World English Bible (WEB)

Moreover, David and the captains of the host set apart for the service certain of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of those who did the work according to their service was:

Young’s Literal Translation (YLT)

And David and the heads of the host separate for service, of the sons of Asaph, and Heman, and Jeduthun, who are prophesying with harps, with psalteries, and with cymbals, and the number of the workmen is according to their service.

1 நாளாகமம் 25:1 in English

maelum Suramanndalangalaalum Thampurukalaalum Kaiththaalangalaalum, Theerkkatharisanam Sollukira Aasaap, Aemaan, Ethuththoon Enpavarkalin Kumaararil Silarai, Thaaveethum Thaevaalayach Senaikalin Pirapukkalum Ooliyaththirkentu Piriththuvaiththaarkal; Thangal Ooliyaththin Kiriyaikkuk Kuriththuvaikkappatta Manusharkalin Thokaiyaavathu:


Read Full Chapter : 1 Chronicles 25