தமிழ்

Revelation 15:2 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:2
அன்றியும், அக்கினி கலந்த கண்ணாடிக் கடல்போன்ற ஒரு கடலையும், மிருகத்திற்கும் அதின் சொரூபத்திற்கும் அதின் முத்திரைக்கும் அதின் நாமத்தின் இலக்கத்திற்கும் உள்ளாகாமல் ஜெயங்கொண்டவர்கள் தேவ சுரமண்டலங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு அந்தக் கண்ணாடிக் கடலருகே நிற்கிறதையும் கண்டேன்.

Revelation 15:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

American Standard Version (ASV)

And I saw as it were a sea of glass mingled with fire; and them that come off victorious from the beast, and from his image, and from the number of his name, standing by the sea of glass, having harps of God.

Bible in Basic English (BBE)

And I saw a sea which seemed like glass mixed with fire; and those who had overcome the beast and his image and the number of his name, were in their places by the sea of glass, with God’s instruments of music in their hands.

Darby English Bible (DBY)

And I saw as a glass sea, mingled with fire, and those that had gained the victory over the beast, and over its image, and over the number of its name, standing upon the glass sea, having harps of God.

World English Bible (WEB)

I saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who overcame the beast, his image,{TR adds “his mark,”} and the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I saw as a sea of glass mingled with fire, and those who do gain the victory over the beast, and his image, and his mark, `and’ the number of his name, standing by the sea of the glass, having harps of God,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:2 in English

antiyum, Akkini Kalantha Kannnnaatik Kadalponta Oru Kadalaiyum, Mirukaththirkum Athin Soroopaththirkum Athin Muththiraikkum Athin Naamaththin Ilakkaththirkum Ullaakaamal Jeyangaொnndavarkal Thaeva Suramanndalangalaip Pitiththukkonndu Anthak Kannnnaatik Kadalarukae Nirkirathaiyum Kanntaen.


Read Full Chapter : Revelation 15