தமிழ்

Matthew 3:11 in Tamil

மத்தேயு 3:11
மனந்திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன்; எனக்குப்பின் வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளைச் சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல; அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Matthew 3:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:

American Standard Version (ASV)

I indeed baptize you in water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Spirit and `in’ fire:

Bible in Basic English (BBE)

Truly, I give baptism with water to those of you whose hearts are changed; but he who comes after me is greater than I, whose shoes I am not good enough to take up: he will give you baptism with the Holy Spirit and with fire:

Darby English Bible (DBY)

*I* indeed baptise you with water to repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose sandals I am not fit to bear; *he* shall baptise you with [the] Holy Spirit and fire;

World English Bible (WEB)

I indeed baptize you in water for repentance, but he who comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to carry. He will baptize you in the Holy Spirit.{TR and NU add “and with fire”}

Young’s Literal Translation (YLT)

`I indeed do baptize you with water to reformation, but he who after me is coming is mightier than I, of whom I am not worthy to bear the sandals, he shall baptize you with the Holy Spirit and with fire,

மத்தேயு 3:11 in English

mananthirumputhalukkentu Naan Jalaththinaal Ungalukku Njaanasnaanam Kodukkiraen; Enakkuppin Varukiravar Ennilum Vallavaraayirukkiraar, Avarutaiya Paatharatchaைkalaich Sumakkiratharku Naan Paaththiran Alla; Avar Parisuththa Aaviyinaalum Akkiniyinaalum Njaanasnaanam Koduppaar.


Read Full Chapter : Matthew 3