தமிழ்

Zechariah 13:9 in Tamil

சகரியா 13:9
அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்குட்படப்பண்ணி, வெள்ளியை உருக்குகிறதுபோல அவர்களை உருக்கி, பொன்னைப் புடமிடுகிறதுபோல அவர்களைப் புடமிடுவேன்; அவர்கள் என் நாமத்தைத் தொழுதுகொள்வார்கள்; நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தைக் கேட்பேன்; இது என்ஜனமென்று நான் சொல்லுவேன், கர்த்தர் என் தேவனென்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 13:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name, and I will hear them: I will say, It is my people: and they shall say, The LORD is my God.

American Standard Version (ASV)

And I will bring the third part into the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them: I will say, It is my people; and they shall say, Jehovah is my God.

Bible in Basic English (BBE)

And I will make the third part go through the fire, cleaning them as silver is made clean, and testing them as gold is tested: and they will make their prayer to me and I will give them an answer: I will say, It is my people; and they will say, The Lord is my God.

Darby English Bible (DBY)

And I will bring the third part into the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will answer them: I will say, It is my people; and they shall say, Jehovah is my God.

World English Bible (WEB)

I will bring the third part into the fire, And will refine them as silver is refined, And will test them like gold is tested. They will call on my name, and I will hear them. I will say, ‘It is my people;’ And they will say, ‘Yahweh is my God.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have brought the third into fire, And refined them like a refining of silver, And have tried them like a trying of gold, It doth call in My name, and I answer it, I have said, `My people it `is’,’ And it saith, `Jehovah `is’ my God!’

சகரியா 13:9 in English

antha Moontam Pangai Naan Akkinikkutpadappannnni, Velliyai Urukkukirathupola Avarkalai Urukki, Ponnaip Pudamidukirathupola Avarkalaip Pudamiduvaen; Avarkal En Naamaththaith Tholuthukolvaarkal; Naan Avarkal Vinnnappaththaik Kaetpaen; Ithu Enjanamentu Naan Solluvaen, Karththar En Thaevanentu Avarkal Solluvaarkal.


Read Full Chapter : Zechariah 13