தமிழ்

James 1:12 in Tamil

யாக்கோபு 1:12
சோதனையைச் சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்; அவன் உத்தமனென்று விளங்கினபின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவகிரீடத்தைப் பெறுவான்.

James 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.

American Standard Version (ASV)

Blessed is the man that endureth temptation; for when he hath been approved, he shall receive the crown of life, which `the Lord’ promised to them that love him.

Bible in Basic English (BBE)

There is a blessing on the man who undergoes testing; because, if he has God’s approval, he will be given the crown of life, which the Lord has said he will give to those who have love for him.

Darby English Bible (DBY)

Blessed [is the] man who endures temptation; for, having been proved, he shall receive the crown of life, which He has promised to them that love him.

World English Bible (WEB)

Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Happy the man who doth endure temptation, because, becoming approved, he shall receive the crown of the life, which the Lord did promise to those loving Him.

யாக்கோபு 1:12 in English

sothanaiyaich Sakikkira Manushan Paakkiyavaan; Avan Uththamanentu Vilanginapinpu Karththar Thammidaththil Anpukoorukiravarkalukku Vaakkuththaththam Pannnnina Jeevakireedaththaip Peruvaan.


Read Full Chapter : James 1