தமிழ்

James 1:13 in Tamil

யாக்கோபு 1:13
சோதிக்கப்டுகிற எவனும், நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக; தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவருமல்ல.

James 1:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:

American Standard Version (ASV)

Let no man say when he is tempted, I am tempted of God; for God cannot be tempted with evil, and he himself tempteth no man:

Bible in Basic English (BBE)

Let no man say when he is tested, I am tested by God; for it is not possible for God to be tested by evil, and he himself puts no man to such a test:

Darby English Bible (DBY)

Let no man, being tempted, say, I am tempted of God. For God cannot be tempted by evil things, and himself tempts no one.

World English Bible (WEB)

Let no man say when he is tempted, “I am tempted by God,” for God can’t be tempted by evil, and he himself tempts no one.

Young’s Literal Translation (YLT)

Let no one say, being tempted — `From God I am tempted,’ for God is not tempted of evil, and Himself doth tempt no one,

யாக்கோபு 1:13 in English

sothikkapdukira Evanum, Naan Thaevanaal Sothikkappadukiraen Entu Sollaathiruppaanaaka; Thaevan Pollaanginaal Sothikkappadukiravaralla, Oruvanaiyum Avar Sothikkiravarumalla.


Read Full Chapter : James 1