தமிழ்

Isaiah 63:17 in Tamil

ஏசாயா 63:17
கர்த்தாவே, நீர் எங்களை உம்முடைய வழிகளைவிட்டுத் தப்பிப்போகப்பண்ணி, எங்கள் இருதயத்தை உமக்குப் பயப்படாதபடிக்குக் கடினப்படுத்துவானேன்? உம்முடைய ஊழியக்காரரினிமித்தமும், உம்முடைய சுதந்தரமான கோத்திரங்களினிமித்தமும் திரும்பியருளும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 63:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

O LORD, why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear? Return for thy servants’ sake, the tribes of thine inheritance.

American Standard Version (ASV)

O Jehovah, why dost thou make us to err from thy ways, and hardenest our heart from thy fear? Return for thy servants’ sake, the tribes of thine inheritance.

Bible in Basic English (BBE)

O Lord, why do you send us wandering from your ways, making our hearts hard, so that we have no fear of you? Come back, because of your servants, the tribes of your heritage.

Darby English Bible (DBY)

Why, O Jehovah, hast thou made us to err from thy ways, hast hardened our heart from thy fear? Return for thy servants’ sake, the tribes of thine inheritance.

World English Bible (WEB)

O Yahweh, why do you make us to err from your ways, and harden our heart from your fear? Return for your servants’ sake, the tribes of your inheritance.

Young’s Literal Translation (YLT)

Why causest Thou us to wander, O Jehovah, from Thy ways? Thou hardenest our heart from Thy fear, Turn back for Thy servants’ sake, The tribes of Thine inheritance.

ஏசாயா 63:17 in English

karththaavae, Neer Engalai Ummutaiya Valikalaivittuth Thappippokappannnni, Engal Iruthayaththai Umakkup Payappadaathapatikkuk Katinappaduththuvaanaen? Ummutaiya Ooliyakkaararinimiththamum, Ummutaiya Suthantharamaana Koththirangalinimiththamum Thirumpiyarulum.


Read Full Chapter : Isaiah 63