தமிழ்

Zechariah 1:12 in Tamil

சகரியா 1:12
அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் தன் மறுமொழியைச் சேனைகளின் கர்த்தாவே, இந்த எழுபது வருஷமாய் நீர் கோபங்கொண்டிருக்கிற எருசலேமின்மேலும் யூதா பட்டணங்களின்மேலும் எந்தமட்டும் இரங்காதிருப்பீர் என்று சொல்ல,

Zechariah 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the angel of the LORD answered and said, O LORD of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these threescore and ten years?

American Standard Version (ASV)

Then the angel of Jehovah answered and said, O Jehovah of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these threescore and ten years?

Bible in Basic English (BBE)

Then the angel of the Lord, answering, said, O Lord of armies, how long will it be before you have mercy on Jerusalem and on the towns of Judah against which your wrath has been burning for seventy years?

Darby English Bible (DBY)

And the angel of Jehovah answered and said, Jehovah of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these seventy years?

World English Bible (WEB)

Then the angel of Yahweh replied, “O Yahweh of Hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which you have had indignation these seventy years?”

Young’s Literal Translation (YLT)

And the messenger of Jehovah answereth and saith, `Jehovah of Hosts! till when dost Thou not pity Jerusalem, and the cities of Judah, that Thou hast abhorred these seventy years?’

சகரியா 1:12 in English

appoluthu Karththarutaiya Thoothan Than Marumoliyaich Senaikalin Karththaavae, Intha Elupathu Varushamaay Neer Kopangaொnntirukkira Erusalaeminmaelum Yoothaa Pattanangalinmaelum Enthamattum Irangaathiruppeer Entu Solla,


Read Full Chapter : Zechariah 1