தமிழ்

Zechariah 1:4 in Tamil

சகரியா 1:4
உங்கள் பிதாக்களைப் போலிராதேயுங்கள்; முந்தின தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களை நோக்கி: உங்கள் பொல்லாத வழிகளையும் உங்கள் பொல்லாத கிரியைகளையும் விட்டுத் திரும்புங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று கூப்பிட்டார்கள்; ஆனாலும் எனக்குச் செவிகொடாமலும் என்னைக் கவனியாமலும் போனார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets cried, saying, Thus saith Jehovah of hosts, Return ye now from your evil ways, and from your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

Be not like your fathers, to whom the voice of the earlier prophets came, saying, Be turned now from your evil ways and from your evil doings: but they did not give ear to me or take note, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets cried, saying, Thus saith Jehovah of hosts: Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings; but they did not hearken nor attend unto me, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

Don’t you be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, saying: Thus says Yahweh of hosts, ‘Return now from your evil ways, and from your evil doings;’ but they did not hear, nor listen to me, says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

Ye shall not be as your fathers, To whom the former prophets called, saying: Thus said Jehovah of Hosts, Turn back I pray you, From your evil ways and from your evil doings, And they did not hearken, Nor attend to Me — an affirmation of Jehovah.

சகரியா 1:4 in English

ungal Pithaakkalaip Poliraathaeyungal; Munthina Theerkkatharisikal Avarkalai Nnokki: Ungal Pollaatha Valikalaiyum Ungal Pollaatha Kiriyaikalaiyum Vittuth Thirumpungal Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar Entu Kooppittarkal; Aanaalum Enakkuch Sevikodaamalum Ennaik Kavaniyaamalum Ponaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 1