தமிழ்

Psalm 78:8 in Tamil

சங்கீதம் 78:8
இருதயத்தைச் செவ்வைப்படுத்தாமலும், தேவனை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொள்ளாமலும் இருந்த முரட்டாட்டமும் கலகமுமுள்ள சந்ததியாகிய தங்கள் பிதாக்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பாகாதபடிக்கும், இவைகளைக் கட்டளையிட்டார்.

Psalm 78:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.

American Standard Version (ASV)

And might not be as their fathers, A stubborn and rebellious generation, A generation that set not their heart aright, And whose spirit was not stedfast with God.

Bible in Basic English (BBE)

And not be like their fathers, a stiff-necked and uncontrolled generation; a generation whose heart was hard, whose spirit was not true to God.

Darby English Bible (DBY)

And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that prepared not their heart, and whose spirit was not stedfast with ùGod.

Webster’s Bible (WBT)

And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God.

World English Bible (WEB)

And might not be as their fathers, A stubborn and rebellious generation, A generation that didn’t make their hearts loyal, Whose spirit was not steadfast with God.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they are not like their fathers, A generation apostate and rebellious, A generation! it hath not prepared its heart, Nor stedfast with God `is’ its spirit.

சங்கீதம் 78:8 in English

iruthayaththaich Sevvaippaduththaamalum, Thaevanai Uruthiyaayp Pattikkollaamalum Iruntha Murattattamum Kalakamumulla Santhathiyaakiya Thangal Pithaakkalukku Avarkal Oppaakaathapatikkum, Ivaikalaik Kattalaiyittar.


Read Full Chapter : Psalm 78