Psalm 68:6 in Tamil

Home » Tamil Bible » Psalm » Psalm 68 » சங்கீதம் 68:6

சங்கீதம் 68:6
தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடுவாசல் ஏற்படுத்தி, கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார்; துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள்.


சங்கீதம் 68:6 in English


Tags தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடுவாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார் துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள்
Psalm 68:6 in Tamil Concordance

Read Full Chapter : Psalm 68