தமிழ்

Psalm 68:8 in Tamil

சங்கீதம் 68:8
பூமி அதிர்ந்தது; தேவனாகிய உமக்கு முன்பாக வானமும் பொழிந்தது; இஸ்ரவேலின் தேவனாயிருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாகவே இந்தச் சீனாய் மலையும் அசைந்தது.


சங்கீதம் 68:8 in English

poomi Athirnthathu; Thaevanaakiya Umakku Munpaaka Vaanamum Polinthathu; Isravaelin Thaevanaayirukkira Thaevanukku Munpaakavae Inthach Seenaay Malaiyum Asainthathu.


Read Full Chapter : Psalm 68