தமிழ்

Exodus 19:18 in Tamil

யாத்திராகமம் 19:18
கர்த்தர் சீனாய்மலையின்மேல் அக்கினியில் இறங்கினபடியால், அது முழுவதும் புகைக்காடாய் இருந்தது; அந்தப் புகை சூளையின் புகையைப்போல எழும்பிற்று; மலை முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது.


யாத்திராகமம் 19:18 in English

karththar Seenaaymalaiyinmael Akkiniyil Iranginapatiyaal, Athu Muluvathum Pukaikkaadaay Irunthathu; Anthap Pukai Soolaiyin Pukaiyaippola Elumpittu; Malai Muluvathum Mikavum Athirnthathu.


Read Full Chapter : Exodus 19