தமிழ்

2 Chronicles 7:1 in Tamil

2 நாளாகமம் 7:1
சாலொமோன் ஜெபம்பண்ணி முடிக்கிறபோது, அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, சர்வாங்க தகனபலியையும் மற்றப் பலிகளையும் பட்சித்தது; கர்த்தருடைய மகிமையும் ஆலயத்தை நிரப்பிற்று.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Chronicles 7:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of the LORD filled the house.

American Standard Version (ASV)

Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt-offering and the sacrifices; and the glory of Jehovah filled the house.

Bible in Basic English (BBE)

Now when Solomon’s prayers were ended, fire came down from heaven, burning up all the offerings; and the house was full of the glory of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And when Solomon had ended praying, the fire came down from the heavens and consumed the burnt-offering and the sacrifices; and the glory of Jehovah filled the house.

Webster’s Bible (WBT)

Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt-offering and the sacrifices; and the glory of the LORD filled the house.

World English Bible (WEB)

Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of Yahweh filled the house.

Young’s Literal Translation (YLT)

And at Solomon’s finishing to pray, then the fire hath come down from the heavens, and consumeth the burnt-offering and the sacrifices, and the honour of Jehovah hath filled the house,

2 நாளாகமம் 7:1 in English

saalomon Jepampannnni Mutikkirapothu, Akkini Vaanaththilirunthu Irangi, Sarvaanga Thakanapaliyaiyum Mattap Palikalaiyum Patchiththathu; Karththarutaiya Makimaiyum Aalayaththai Nirappittu.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 7