தமிழ்

1 Chronicles 21:26 in Tamil

1 நாளாகமம் 21:26
அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டி, சர்வாங்க தகனபலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தி, கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம்பண்ணினான்; அப்பொழுது அவர் வானத்திலிருந்து சர்வாங்க தகனபலிபீடத்தின்மேல் இறங்கின அக்கினியில் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு கொடுத்ததுமல்லாமல்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 21:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.

American Standard Version (ASV)

And David built there an altar unto Jehovah, and offered burnt-offerings and peace-offerings, and called upon Jehovah; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt-offering.

Bible in Basic English (BBE)

And David put up an altar there to the Lord, offering burned offerings and peace-offerings with prayers to the Lord; and he gave him an answer from heaven, sending fire on the altar of burned offering.

Darby English Bible (DBY)

And David built there an altar to Jehovah, and offered up burnt-offerings and peace-offerings, and called upon Jehovah; and he answered him from the heavens by fire upon the altar of burnt-offering.

Webster’s Bible (WBT)

And David built there an altar to the LORD, and offered burnt-offerings and peace-offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt-offering.

World English Bible (WEB)

David built there an altar to Yahweh, and offered burnt offerings and peace-offerings, and called on Yahweh; and he answered him from the sky by fire on the altar of burnt offering.

Young’s Literal Translation (YLT)

and David buildeth there an altar to Jehovah, and offereth burnt-offerings and peace-offerings, and calleth unto Jehovah, and He answereth him with fire from the heavens on the altar of the burnt-offering.

1 நாளாகமம் 21:26 in English

angae Karththarukku Oru Palipeedaththaik Katti, Sarvaanga Thakanapalikalaiyum Samaathaana Palikalaiyum Seluththi, Karththarai Nnokki Vinnnappampannnninaan; Appoluthu Avar Vaanaththilirunthu Sarvaanga Thakanapalipeedaththinmael Irangina Akkiniyil Avanukku Maruuththaravu Koduththathumallaamal,


Read Full Chapter : 1 Chronicles 21