தமிழ்

Leviticus 9:24 in Tamil

லேவியராகமம் 9:24
அன்றியும் கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, பலிபீடத்தின்மேல் இருந்த சர்வாங்க தகனபலியையும் கொழுப்பையும் எரித்துவிட்டது; ஜனங்களெல்லாரும் அதைக் கண்டபோது ஆரவாரித்து முகங்குப்புற விழுந்தார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leviticus 9:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.

American Standard Version (ASV)

And there came forth fire from before Jehovah, and consumed upon the altar the burnt-offering and the fat: and when all the people saw it, they shouted, and fell on their faces.

Bible in Basic English (BBE)

And fire came out from before the Lord, burning up the offering on the altar and the fat: and when all the people saw it, they gave a loud cry, falling down on their faces.

Darby English Bible (DBY)

And there went out fire from before Jehovah, and consumed on the altar the burnt-offering, and the pieces of fat; and all the people saw it, and they shouted, and fell on their face.

Webster’s Bible (WBT)

And there came out a fire from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt-offering and the fat: which, when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.

World English Bible (WEB)

There came forth fire from before Yahweh, and consumed the burnt offering and the fat upon the altar: and when all the people saw it, they shouted, and fell on their faces.

Young’s Literal Translation (YLT)

and fire cometh out from before Jehovah, and consumeth on the altar the burnt-offering, and the fat; and all the people see, and cry aloud, and fall on their faces.

லேவியராகமம் 9:24 in English

antiyum Karththarutaiya Sannithiyilirunthu Akkini Purappattu, Palipeedaththinmael Iruntha Sarvaanga Thakanapaliyaiyum Koluppaiyum Eriththuvittathu; Janangalellaarum Athaik Kanndapothu Aaravaariththu Mukanguppura Vilunthaarkal.


Read Full Chapter : Leviticus 9