தமிழ்

Psalm 91:15 in Tamil

சங்கீதம் 91:15
அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வேன்; ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்.

Psalm 91:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

American Standard Version (ASV)

He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble: I will deliver him, and honor him.

Bible in Basic English (BBE)

When his cry comes up to me, I will give him an answer: I will be with him in trouble; I will make him free from danger and give him honour.

Darby English Bible (DBY)

He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I will deliver him and honour him.

Webster’s Bible (WBT)

He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honor him.

World English Bible (WEB)

He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him, and honor him.

Young’s Literal Translation (YLT)

He doth call Me, and I answer him, I `am’ with him in distress, I deliver him, and honour him.

சங்கீதம் 91:15 in English

avan Ennai Nnokkik Kooppiduvaan, Naan Avanukku Maruuththaravu Arulichcheyvaen; Aapaththil Naanae Avanotirunthu, Avanaith Thappuviththu, Avanaik Kanappaduththuvaen.


Read Full Chapter : Psalm 91