தமிழ்

Psalm 91:2 in Tamil

சங்கீதம் 91:2
நான் கர்த்தரை நோக்கி: நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன்.

Psalm 91:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

American Standard Version (ASV)

I will say of Jehovah, He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.

Bible in Basic English (BBE)

Who says of the Lord, He is my safe place and my tower of strength: he is my God, in whom is my hope.

Darby English Bible (DBY)

I say of Jehovah, My refuge and my fortress; my God, I will confide in him.

Webster’s Bible (WBT)

I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

World English Bible (WEB)

I will say of Yahweh, “He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust.”

Young’s Literal Translation (YLT)

He is saying of Jehovah, `My refuge, and my bulwark, my God, I trust in Him,’

சங்கீதம் 91:2 in English

naan Karththarai Nnokki: Neer En Ataikkalam, En Kottaை, En Thaevan, Naan Nampiyirukkiravar Entu Solluvaen.


Read Full Chapter : Psalm 91