தமிழ்

Isaiah 26:3 in Tamil

ஏசாயா 26:3
உம்மை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால், நீர் அவனைப் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர்.

Isaiah 26:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

American Standard Version (ASV)

Thou wilt keep `him’ in perfect peace, `whose’ mind `is’ stayed `on thee’; because he trusteth in thee.

Bible in Basic English (BBE)

The man whose heart is unmoved you will keep in peace, because his hope is in you.

Darby English Bible (DBY)

Thou wilt keep in perfect peace the mind stayed [on thee], for he confideth in thee.

World English Bible (WEB)

You will keep [him] in perfect peace, [whose] mind [is] stayed [on you]; because he trusts in you.

Young’s Literal Translation (YLT)

An imagination supported Thou fortifiest peace — peace! For in Thee it is confident.

ஏசாயா 26:3 in English

ummai Uruthiyaayp Pattikkonnda Manathaiyutaiyavan Ummaiyae Nampiyirukkirapatiyaal, Neer Avanaip Poorana Samaathaanaththudan Kaaththukkolveer.


Read Full Chapter : Isaiah 26