தமிழ்

Philippians 4:7 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:7
அப்பொழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்மேலான தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாகக் காத்துக்கொள்ளும்.

Philippians 4:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

American Standard Version (ASV)

And the peace of God, which passeth all understanding, shall guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus.

Bible in Basic English (BBE)

And the peace of God, which is deeper than all knowledge, will keep your hearts and minds in Christ Jesus.

Darby English Bible (DBY)

and the peace of God, which surpasses every understanding, shall guard your hearts and your thoughts by Christ Jesus.

World English Bible (WEB)

And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the peace of God, that is surpassing all understanding, shall guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus.

பிலிப்பியர் 4:7 in English

appoluthu, Ellaap Puththikkummaelaana Thaevasamaathaanam Ungal Iruthayangalaiyum Ungal Sinthaikalaiyum Kiristhu Yesuvukkullaakak Kaaththukkollum.


Read Full Chapter : Philippians 4