தமிழ்

Romans 5:1 in Tamil

ரோமர் 5:1
இவ்விதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம்.

Romans 5:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:

American Standard Version (ASV)

Being therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ;

Bible in Basic English (BBE)

For which reason, because we have righteousness through faith, let us be at peace with God through our Lord Jesus Christ;

Darby English Bible (DBY)

Therefore having been justified on the principle of faith, we have peace towards God through our Lord Jesus Christ;

World English Bible (WEB)

Being therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ;

Young’s Literal Translation (YLT)

Having been declared righteous, then, by faith, we have peace toward God through our Lord Jesus Christ,

ரோமர் 5:1 in English

ivvithamaaka, Naam Visuvaasaththinaalae Neethimaankalaakkappattirukkirapatiyaal, Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhumoolamaay Thaevanidaththil Samaathaanam Pettirukkirom.


Read Full Chapter : Romans 5