தமிழ்

Acts 13:38 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 13:38
ஆதலால் சகோதரரே, இவர் மூலமாய் உங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறதென்றும்,


அப்போஸ்தலர் 13:38 in English

aathalaal Sakothararae, Ivar Moolamaay Ungalukkup Paavamannippu Unndaakum Entu Arivikkappadukirathentum,


Read Full Chapter : Acts 13