தமிழ்

Hebrews 8:12 in Tamil

எபிரெயர் 8:12
ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களைக் கிருபையாய் மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமலிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Hebrews 8:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.

American Standard Version (ASV)

For I will be merciful to their iniquities, And their sins will I remember no more.

Bible in Basic English (BBE)

And I will have mercy on their evil-doing, and I will not keep their sins in mind.

Darby English Bible (DBY)

Because I will be merciful to their unrighteousnesses, and their sins and their lawlessnesses I will never remember any more.

World English Bible (WEB)

For I will be merciful to their unrighteousness. I will remember their sins and lawless deeds no more.”

Young’s Literal Translation (YLT)

because I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawlessnesses I will remember no more;’ —

எபிரெயர் 8:12 in English

aenenil Naan Avarkal Aniyaayangalaik Kirupaiyaay Manniththu, Avarkal Paavangalaiyum Akkiramangalaiyum Ini Ninaiyaamaliruppaen Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 8