தமிழ்

Hebrews 8:11 in Tamil

எபிரெயர் 8:11
அப்பொழுது சிறியவன் முதற்கொண்டு பெரியவன்வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை அறிவார்கள்; ஆகையால், கர்த்தரை அறிந்துகொள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுககும், ஒருவன் தன் சகோதரனுக்கும் போதிக்கவேண்டுவதில்லை.


எபிரெயர் 8:11 in English

appoluthu Siriyavan Mutharkonndu Periyavanvaraikkum Ellaarum Ennai Arivaarkal; Aakaiyaal, Karththarai Arinthukol Entu Oruvan Than Ayalaanukakum, Oruvan Than Sakotharanukkum Pothikkavaennduvathillai.


Read Full Chapter : Hebrews 8