தமிழ்

Hebrews 8:10 in Tamil

எபிரெயர் 8:10
அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து, அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன்; நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள்.


எபிரெயர் 8:10 in English

antha Naatkalukkuppinpu Naan Isravael Kudumpaththaarotae Pannnum Udanpatikkaiyaavathu: Ennutaiya Piramaanangalai Avarkalutaiya Manathilae Vaiththu, Avarkalutaiya Iruthayangalil Avaikalai Eluthuvaen; Naan Avarkal Thaevanaayiruppaen, Avarkal En Janamaayiruppaarkal.


Read Full Chapter : Hebrews 8