தமிழ்

Hebrews 8:9 in Tamil

எபிரெயர் 8:9
அவர்களுடைய பிதாக்களை எகிப்துதேசத்திலிருந்து கொண்டுவரும்படிக்கு நான் அவர்களுடைய கையைப் பிடித்தநாளிலே அவர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கையைப்போல இது இருப்பதில்லை; அந்த உடன்படிக்கையிலே அவர்கள் நிலைநிற்கவில்லையே, நானும் அவர்களைப் புறக்கணித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


எபிரெயர் 8:9 in English

avarkalutaiya Pithaakkalai Ekipthuthaesaththilirunthu Konnduvarumpatikku Naan Avarkalutaiya Kaiyaip Pitiththanaalilae Avarkalodu Pannnnina Udanpatikkaiyaippola Ithu Iruppathillai; Antha Udanpatikkaiyilae Avarkal Nilainirkavillaiyae, Naanum Avarkalaip Purakkanniththaen Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 8