தமிழ்

Hebrews 8:8 in Tamil

எபிரெயர் 8:8
அவர்களைக் குற்றப்படுத்தி, அவர்களை நோக்கி: இதோ, கர்த்தர் சொல்லுகிறதென்னவெனில்: இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் நான் புது உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துங்காலம் வருகிறது.

Hebrews 8:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:

American Standard Version (ASV)

For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, That I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah;

Bible in Basic English (BBE)

For, protesting against them, he says, See, the days are coming when I will make a new agreement with the house of Israel, and with the house of Judah;

Darby English Bible (DBY)

For finding fault, he says to them, Behold, days come, saith the Lord, and I will consummate a new covenant as regards the house of Israel, and as regards the house of Juda;

World English Bible (WEB)

For finding fault with them, he said, “Behold, the days come,” says the Lord, “That I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah;

Young’s Literal Translation (YLT)

For finding fault, He saith to them, `Lo, days come, saith the Lord, and I will complete with the house of Israel, and with the house of Judah, a new covenant,

எபிரெயர் 8:8 in English

avarkalaik Kuttappaduththi, Avarkalai Nnokki: Itho, Karththar Sollukirathennavenil: Isravael Kudumpaththodum Yoothaa Kudumpaththodum Naan Puthu Udanpatikkaiyai Aerpaduththungaalam Varukirathu.


Read Full Chapter : Hebrews 8