தமிழ்

Ezekiel 16:60 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:60
ஆகிலும் உன் இளவயதில் உன்னோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையை நான் நினைத்து, நித்திய உடன்படிக்கையை உனக்கு ஏற்படுத்துவேன்.


எசேக்கியேல் 16:60 in English

aakilum Un Ilavayathil Unnotae Pannnnina En Udanpatikkaiyai Naan Ninaiththu, Niththiya Udanpatikkaiyai Unakku Aerpaduththuvaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 16