தமிழ்

Ezekiel 16:21 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:21
நீ செய்த வேசித்தனங்கள் போதாதென்று, நீ என் பிள்ளைகளை அவைகளுக்குத் தீக்கடக்கப்பண்ண ஒப்புக்கொடுத்து, அவர்களைக் கொலைசெய்தாய்.


எசேக்கியேல் 16:21 in English

nee Seytha Vaesiththanangal Pothaathentu, Nee En Pillaikalai Avaikalukkuth Theekkadakkappannna Oppukkoduththu, Avarkalaik Kolaiseythaay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16