தமிழ்

Ezekiel 16:47 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:47
ஆகிலும் நீ அவர்களுடைய மார்க்கங்களிலே நடவாமலும், அவர்களுடைய அருவருப்புகளின்படி செய்யாமலும், அது மகா அற்பகாரியம் என்கிறதுபோல நீ உன் எல்லா வழிகளிலேயும் அவர்களைப் பார்க்கிலும் கேடாய் நடந்தாய்.

Ezekiel 16:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet hast thou not walked after their ways, nor done after their abominations: but, as if that were a very little thing, thou wast corrupted more than they in all thy ways.

American Standard Version (ASV)

Yet hast thou not walked in their ways, nor done after their abominations; but, as `if that were’ a very little `thing’, thou wast more corrupt than they in all thy ways.

Bible in Basic English (BBE)

Still you have not gone in their ways or done the disgusting things which they have done; but, as if that was only a little thing, you have gone deeper in evil than they in all your ways.

Darby English Bible (DBY)

And thou hast not walked in their ways, nor done according to their abominations; but as though that were a very little, thou hast been more corrupt than they in all thy ways.

World English Bible (WEB)

Yet have you not walked in their ways, nor done after their abominations; but, as [if that were] a very little [thing], you were more corrupt than they in all your ways.

Young’s Literal Translation (YLT)

And — in their ways thou hast not walked, And according to their abominations done, As a little thing it hath been loathed, And thou dost more corruptly than they in all thy ways.

எசேக்கியேல் 16:47 in English

aakilum Nee Avarkalutaiya Maarkkangalilae Nadavaamalum, Avarkalutaiya Aruvaruppukalinpati Seyyaamalum, Athu Makaa Arpakaariyam Enkirathupola Nee Un Ellaa Valikalilaeyum Avarkalaip Paarkkilum Kaedaay Nadanthaay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16