தமிழ்

2 Kings 21:16 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 21:16
கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்யும்படியாக, மனாசே யூதாவைப் பாவஞ்செய்யப்பண்ணின அந்தப் பாவமும் தவிர, அவன் எருசலேமை நாலு மூலைவரையும் இரத்தப்பழிகளால் நிரப்பத்தக்கதாய், குற்றமில்லாத இரத்தத்தையும் மிகுதியாகச் சிந்தினான்.

2 Kings 21:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another; beside his sin wherewith he made Judah to sin, in doing that which was evil in the sight of the LORD.

American Standard Version (ASV)

Moreover Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another; besides his sin wherewith he made Judah to sin, in doing that which was evil in the sight of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

More than this, Manasseh took the lives of upright men, till Jerusalem from one end to the other was full of blood; in addition to his sin in making Judah do evil in the eyes of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And Manasseh shed very much innocent blood, till he had filled Jerusalem [with it] from one end to another; beside his sin with which he made Judah to sin, in doing evil in the sight of Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

Moreover, Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another; besides his sin with which he made Judah to sin, in doing evil in the sight of the LORD.

World English Bible (WEB)

Moreover Manasseh shed innocent blood very much, until he had filled Jerusalem from one end to another; besides his sin with which he made Judah to sin, in doing that which was evil in the sight of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And also, innocent blood hath Manasseh shed very much, till that he hath filled Jerusalem — mouth to mouth; apart from his sin that he hath caused Judah to sin, to do the evil thing in the eyes of Jehovah.

2 இராஜாக்கள் 21:16 in English

karththarin Paarvaikkup Pollaappaanathaich Seyyumpatiyaaka, Manaase Yoothaavaip Paavanjaெyyappannnnina Anthap Paavamum Thavira, Avan Erusalaemai Naalu Moolaivaraiyum Iraththappalikalaal Nirappaththakkathaay, Kuttamillaatha Iraththaththaiyum Mikuthiyaakach Sinthinaan.


Read Full Chapter : 2 Kings 21