தமிழ்

Jeremiah 15:4 in Tamil

எரேமியா 15:4
எசேக்கியாவின் குமாரனும், யூதாவின் ராஜாவுமாகிய மனாசே எருசலேமில் செய்தவைகளினிமித்தம் அவர்களைப் பூமியிலுள்ள எல்லார ராஜ்யங்களிலும் அலையப்பண்ணுவேன்.

Jeremiah 15:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because of Manasseh the son of Hezekiah king of Judah, for that which he did in Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

And I will cause them to be tossed to and fro among all the kingdoms of the earth, because of Manasseh, the son of Hezekiah, king of Judah, for that which he did in Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

And I will make them a cause of fear to all the kingdoms of the earth, because of Manasseh, the son of Hezekiah, king of Judah, and what he did in Jerusalem.

Darby English Bible (DBY)

And I will give them over to be driven hither and thither amongst all the kingdoms of the earth, because of Manasseh the son of Hezekiah, king of Judah, for that which he did in Jerusalem.

World English Bible (WEB)

I will cause them to be tossed back and forth among all the kingdoms of the earth, because of Manasseh, the son of Hezekiah, king of Judah, for that which he did in Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have given them for a trembling To all kingdoms of the earth, Because of Manasseh son of Hezekiah king of Judah, For that which he did in Jerusalem.

எரேமியா 15:4 in English

esekkiyaavin Kumaaranum, Yoothaavin Raajaavumaakiya Manaase Erusalaemil Seythavaikalinimiththam Avarkalaip Poomiyilulla Ellaara Raajyangalilum Alaiyappannnuvaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 15