தமிழ்

2 Kings 23:26 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 23:26
ஆகிலும், மனாசே கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக்கின சகல காரியங்களினிமித்தமும் அவர் யூதாவின்மேல் கொண்ட தம்முடைய மகா கோபத்தின் உக்கிரத்தை விட்டுத் திரும்பாமல்:

2 Kings 23:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

Notwithstanding the LORD turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations that Manasseh had provoked him withal.

American Standard Version (ASV)

Notwithstanding, Jehovah turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations wherewith Manasseh had provoked him.

Bible in Basic English (BBE)

But still the heat of the Lord’s wrath was not turned back from Judah, because of all Manasseh had done in moving him to wrath.

Darby English Bible (DBY)

But Jehovah turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations with which Manasseh had provoked him.

Webster’s Bible (WBT)

Notwithstanding, the LORD turned not from the fierceness of his great wrath, with which his anger was kindled against Judah, because of all the provocations by which Manasseh had provoked him.

World English Bible (WEB)

Notwithstanding, Yahweh didn’t turn from the fierceness of his great wrath, with which his anger was kindled against Judah, because of all the provocation with which Manasseh had provoked him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Only, Jehovah hath not turned back from the fierceness of His great anger with which His anger burned against Judah, because of all the provocations with which Manasseh provoked him,

2 இராஜாக்கள் 23:26 in English

aakilum, Manaase Karththarukku Kopamunndaakkina Sakala Kaariyangalinimiththamum Avar Yoothaavinmael Konnda Thammutaiya Makaa Kopaththin Ukkiraththai Vittuth Thirumpaamal:


Read Full Chapter : 2 Kings 23