தமிழ்

2 Kings 24:4 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 24:4
அவன் சிந்தின குற்றமற்ற இரத்தத்திற்காகவும் எருசலேமைக் குற்றமற்ற இரத்தத்தால் நிரப்பினதற்காகவும் கர்த்தர் மன்னிக்கச் சித்தமில்லாதிருந்தார்.

2 Kings 24:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And also for the innocent blood that he shed: for he filled Jerusalem with innocent blood; which the LORD would not pardon.

American Standard Version (ASV)

and also for the innocent blood that he shed; for he filled Jerusalem with innocent blood: and Jehovah would not pardon.

Bible in Basic English (BBE)

And because of the death of those who had done no wrong, for he made Jerusalem full of the blood of the upright; and the Lord had no forgiveness for it.

Darby English Bible (DBY)

and also [because of] the innocent blood that he had shed; for he had filled Jerusalem with innocent blood, and Jehovah would not pardon.

Webster’s Bible (WBT)

And also for the innocent blood that he shed: for he filled Jerusalem with innocent blood; which the LORD would not pardon.

World English Bible (WEB)

and also for the innocent blood that he shed; for he filled Jerusalem with innocent blood: and Yahweh would not pardon.

Young’s Literal Translation (YLT)

and also the innocent blood that he hath shed, and he filleth Jerusalem with innocent blood, and Jehovah was not willing to forgive.

2 இராஜாக்கள் 24:4 in English

avan Sinthina Kuttamatta Iraththaththirkaakavum Erusalaemaik Kuttamatta Iraththaththaal Nirappinatharkaakavum Karththar Mannikkach Siththamillaathirunthaar.


Read Full Chapter : 2 Kings 24