தமிழ்

Jeremiah 15:5 in Tamil

எரேமியா 15:5
எருசலேமே, யார் உன்மேல் இரங்குவார்கள்? யார் உன்மேல் பரிதபிப்பார்கள்? யார் உன்னிடத்திற்குத் திரும்பி, உன் சுகசெய்தியை விசாரிப்பார்கள்?

Jeremiah 15:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For who shall have pity upon thee, O Jerusalem? or who shall bemoan thee? or who shall go aside to ask how thou doest?

American Standard Version (ASV)

For who will have pity upon thee, O Jerusalem? or who will bemoan thee? or who will turn aside to ask of thy welfare?

Bible in Basic English (BBE)

For who will have pity on you, O Jerusalem? and who will have sorrow for you? or who will go out of his way to see how you are?

Darby English Bible (DBY)

For who shall have pity upon thee, Jerusalem? and who shall bemoan thee? and who shall turn aside to ask after thy welfare?

World English Bible (WEB)

For who will have pity on you, Jerusalem? or who will bemoan you? or who will turn aside to ask of your welfare?

Young’s Literal Translation (YLT)

For who hath pity on thee, O Jerusalem? And who doth bemoan for thee? And who turneth aside to ask of thy welfare?

எரேமியா 15:5 in English

erusalaemae, Yaar Unmael Iranguvaarkal? Yaar Unmael Parithapippaarkal? Yaar Unnidaththirkuth Thirumpi, Un Sukaseythiyai Visaarippaarkal?


Read Full Chapter : Jeremiah 15