தமிழ்

Ezekiel 16:3 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:3
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசலேமுக்குச் சொல்லுகிறார், கானான் தேசமே உன் உற்பத்திக்கும் உன் பிறப்புக்கும் இடம், உன் தகப்பன் எமோரியன், உன் தாய் ஏத்தித்தி.

Ezekiel 16:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And say, Thus saith the Lord GOD unto Jerusalem; Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan; thy father was an Amorite, and thy mother an Hittite.

American Standard Version (ASV)

and say, Thus saith the Lord Jehovah unto Jerusalem: Thy birth and thy nativity is of the land of the Canaanite; the Amorite was thy father, and thy mother was a Hittite.

Bible in Basic English (BBE)

And say, This is what the Lord has said to Jerusalem: Your start and your birth was from the land of the Canaanite; an Amorite was your father and your mother was a Hittite.

Darby English Bible (DBY)

and say, Thus saith the Lord Jehovah unto Jerusalem: Thy birth and thy nativity is of the land of the Canaanite: thy father was an Amorite, and thy mother a Hittite.

World English Bible (WEB)

and say, Thus says the Lord Yahweh to Jerusalem: Your birth and your birth is of the land of the Canaanite; the Amorite was your father, and your mother was a Hittite.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said the Lord Jehovah to Jerusalem: Thy birth and thy nativity `Are’ of the land of the Canaanite, Thy father the Amorite, and thy mother a Hittite.

எசேக்கியேல் 16:3 in English

karththaraakiya Aanndavar Erusalaemukkuch Sollukiraar, Kaanaan Thaesamae Un Urpaththikkum Un Pirappukkum Idam, Un Thakappan Emoriyan, Un Thaay Aeththiththi.


Read Full Chapter : Ezekiel 16