தமிழ்

Ezekiel 16:53 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:53
நான் சோதோமும் அவள் குமாரத்திகளும் சிறையிருப்பையும், சமாரியாவும் அவள் குமாரத்திகளும் சிறையிருக்கிற சிறையிருப்பையும் திருப்பும்போது, அவர்கள் நடுவில் நீ சிறையிருக்கிற உன்னுடைய சிறையிருப்பையும் திருப்புவேன்.

Ezekiel 16:53 in Other Translations

King James Version (KJV)

When I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, then will I bring again the captivity of thy captives in the midst of them:

American Standard Version (ASV)

And I will turn again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, and the captivity of thy captives in the midst of them;

Bible in Basic English (BBE)

And I will let their fate be changed, the fate of Sodom and her daughters, and the fate of Samaria and her daughters, and your fate with theirs.

Darby English Bible (DBY)

And I will bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, and the captivity of thy captives in the midst of them;

World English Bible (WEB)

I will turn again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, and the captivity of your captives in the midst of them;

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have turned back `to’ their captivity, The captivity of Sodom and her daughters, And the captivity of Samaria and her daughters, And the captivity of thy captives in their midst,

எசேக்கியேல் 16:53 in English

naan Sothomum Aval Kumaaraththikalum Siraiyiruppaiyum, Samaariyaavum Aval Kumaaraththikalum Siraiyirukkira Siraiyiruppaiyum Thiruppumpothu, Avarkal Naduvil Nee Siraiyirukkira Unnutaiya Siraiyiruppaiyum Thiruppuvaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 16