தமிழ்

Ezekiel 16:56 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:56
உன்னை வெறுக்கும் சீரியாவின் குமாரத்திகளும், அவளைச் சுற்றிலும் இருக்கிற பெலிஸ்தரின் குமாரத்திகளும் அவமானம் பண்ணினபோது உன் பொல்லாப்பு வெளியாயிற்றே.


எசேக்கியேல் 16:56 in English

unnai Verukkum Seeriyaavin Kumaaraththikalum, Avalaich Suttilum Irukkira Pelistharin Kumaaraththikalum Avamaanam Pannnninapothu Un Pollaappu Veliyaayitte.


Read Full Chapter : Ezekiel 16