தமிழ்

Ezekiel 16:32 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:32
தன் புருஷனுக்குப் பதிலாக அந்நியரைச் சேர்த்துக்கொள்ளுகிற விபசார ஸ்திரீயைப்போல இருக்கிறாய்.

Ezekiel 16:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!

American Standard Version (ASV)

A wife that committeth adultery! that taketh strangers instead of her husband!

Bible in Basic English (BBE)

The untrue wife who takes strange lovers in place of her husband!

Darby English Bible (DBY)

O adulterous wife, that taketh strangers instead of her husband.

World English Bible (WEB)

A wife who commits adultery! who takes strangers instead of her husband!

Young’s Literal Translation (YLT)

The wife who committeth adultery — Under her husband — doth receive strangers.

எசேக்கியேல் 16:32 in English

than Purushanukkup Pathilaaka Anniyaraich Serththukkollukira Vipasaara Sthireeyaippola Irukkiraay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16