தமிழ்

Ezekiel 16:24 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:24
நீ உனக்கு மண்டபங்களைக் கட்டி, உனக்குச் சகல வீதிகளிலும் உயர்ந்த மேடைகளை உண்டுபண்ணினாய்.


எசேக்கியேல் 16:24 in English

nee Unakku Manndapangalaik Katti, Unakkuch Sakala Veethikalilum Uyarntha Maetaikalai Unndupannnninaay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16