தமிழ்

Ezekiel 16:34 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:34
இவ்விதமாய் உன் வேசித்தனங்களுக்கும் வேறே ஸ்திரீகளின் வேசித்தனங்களுக்கும் வித்தியாசமுண்டு; வேசித்தனம்பண்ண அவர்கள் உன்னை பின் செல்லமாட்டார்கள்; பணையம் உனக்குக் கொடுக்கிறபடியால் நீ செய்வது விபரீதம்.

Ezekiel 16:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the contrary is in thee from other women in thy whoredoms, whereas none followeth thee to commit whoredoms: and in that thou givest a reward, and no reward is given unto thee, therefore thou art contrary.

American Standard Version (ASV)

And thou art different from `other’ women in thy whoredoms, in that none followeth thee to play the harlot; and whereas thou givest hire, and no hire is given unto thee, therefore thou art different.

Bible in Basic English (BBE)

And in your loose behaviour you are different from other women, for no one goes after you to make love to you: and because you give payment and no payment is given to you, in this you are different from them.

Darby English Bible (DBY)

And in thee is the contrary from [other] women, in thy whoredoms, in that none followeth thee to commit fornication; and whereas thou givest a reward, and no reward is given unto thee, so art thou contrary.

World English Bible (WEB)

You are different from [other] women in your prostitution, in that none follows you to play the prostitute; and whereas you give hire, and no hire is given to you, therefore you are different.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the contrary is in thee from women in thy whoredoms, That after thee none doth go a-whoring; And in thy giving a gift, And a gift hath not been given to thee; And thou art become contrary.

எசேக்கியேல் 16:34 in English

ivvithamaay Un Vaesiththanangalukkum Vaetae Sthireekalin Vaesiththanangalukkum Viththiyaasamunndu; Vaesiththanampannna Avarkal Unnai Pin Sellamaattarkal; Pannaiyam Unakkuk Kodukkirapatiyaal Nee Seyvathu Vipareetham.


Read Full Chapter : Ezekiel 16